Välkommen till OPTION studien

En studie för att undersöka den födandes, partners och medarbetares upplevelse av heminduktion samt hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser av att kunna påbörja sitt förlossningsarbete i hemmet.

English >>

Runt om i norden, t.ex. Danmark och Finland, och även i framför allt Storbritannien och Australien har man sedan länge haft möjlighet till förlossningsstart (induktion) i hemmet. Den tid man då spenderar hemma motsvarar latensperioden vid en spontan förlossningsstart.

Vi vill undersöka upplevelsen, det kliniska utfallet dvs. konsekvenser för mor och barn och de hälsoekonomiska aspekterna av att efter noggrann kontroll på sjukhuset få en ballong eller tabletter för utmognad av livmodertappen och därefter gå hem i väntan på att värkarbetet startar eller vattenavgång.

Denna studie bedrivs som en multicenterstudie över hela Sverige där merparten av förlossningsklinikerna deltar och den koordineras via SNAKS, svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi.

Welcome to the OPTION study homepage

We aim to investigate pregnant mothers, partners, midwifes and obstetricians experience of home induction including health related and economic aspects for both mother and child of home induction.

All around us in the Nordic countries, e.g. Denmark and Finland home induction has been an option for a long time and there are more examples around the world, e.g. Australia and Great Britain. The time you spend at home equals the latency period in a spontaneous start of delivery.

We aim to investigate the experience of home induction, the clinical outcome for both mother and child and the health economics of having a balloon or medication to mature the cervix and going back home to wait for contractions or the water to break.

This study is a multicentre collaboration in Sweden, where most of the hospitals with a delivery ward aim to participate. It will be coordinated through SNAKS, Swedish network for national clinical trials in obstetrics and gynaecology.