Styrgrupp

Verena Sengpiel

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Docent Göteborgs Universitet

Region Västra Götaland, Department of Obstetrics and Gynaecology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Center of Perinatal Medicine and Health, Department of Obstetrics and Gynecology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Ylva Carlsson

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Docent Göteborgs Universitet

Region Västra Götaland, Department of Obstetrics and Gynaecology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Center of Perinatal Medicine and Health, Department of Obstetrics and Gynecology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Sophia Brismar Wendel

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Docent vid Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Danderyds Sjukhus

Region Stockholm, Department of Obstetrics and Gynecology, Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden, Department of Clinical Sciences Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 

Magnus Domellöf

Överläkare och FOU ansvarig, Neonatal-IVA, Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Professor i Pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik, Umeå universitet, Umeå, Sverige

Department of Clinical Sciences, Paediatrics, Umeå University, Umeå, Sweden

Helen Elden

Professor/Universitetssjukhusöverbarnmorska vid Obstetriken Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra och Professor vid Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

Professor in Reproductive and perinatal health, Institute of Health and Caring sciences Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Kristina Gemzell Danielsson

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm. Professor vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Professor of  Obstetrics and Gynecology, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet, and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

 

Sofie Graner

BB Stockholm, Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden
Department of Medicine, Centre for Pharmacoepidemiology, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

Susanne Hesselman

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Kvinnokliniken Falu lasarett, Falun

Med Dr. Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden. Centre for Clinical Research, Falun, Sweden

Maria Jonsson

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik Akademiska sjukhuset, Uppsala. Docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Senior consultant, Department of obstetrics and gynecology, Uppsala university hospital, Sweden. Associate professor Department of Women’s and children’s health, Uppsala university, Sweden

 

Tove Wallström

Department of Obstetrics and Gynaecology, Södersjukhuset Hospital, Stockholm, Sweden. Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Ulla-Britt Wennerholm

Överläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Professor Göteborgs Universitet

Region Västra Götaland, Department of Obstetrics and Gynaecology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Center of Perinatal Medicine and Health, Department of Obstetrics and Gynecology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Helena Kopp Kallner

Department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Department of Obstetrics and Gynaecology, Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden

Andreas Herbst

Överläkare, VO Kvinnosjukvård, Skånes Universitetssjukhus
Docent; Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds Universitet


Senior consultant, Department of Obstetrics and Gynecology, Skane University Hospital
Associate professor, Department of clinical sciences Lund, Lund University

Doktorander i OPTION studien

Heléne Sangskär

Specialistläkare inom Gynekologi och Obstetrik, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Doktorand Göteborgs Universitet

Region Västra Götaland, Department of Obstetrics and Gynaecology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Center of Perinatal Medicine and Health, Department of Obstetrics and Gynecology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Elin Svensk

Region Västernorrland, Department of Obstetrics and Gynaecology, Sundsvall Hospital, Sundsvall Sweden

Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Camilla Buskhe Pauli

Barnmorska vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Doktorand med fokus på partners upplevelse av förlossningsinduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Registered nurse and registered midwife, Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska University Hospital. PhD-student focusing on partners experience of induced labor, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.

Patientföreträdare i OPTION studien

Mari Malmberg

Mamma, doula, medlem i Birth Rights Sweden

mari@araliya.se

Felicia Jenefeldt