Studiedeltagare vill lämna studien

  1. Studiedeltagaren får fylla i Gå ut OPTION-talong gravid kvinna eller  Gå ut OPTION-talong partner som sedan ska skickas till lokalt ansvarig forskare.
  2. Lokalt ansvarig forskare häftar ihop ”Gå ut OPTION-talong” med studiedeltagarens samtycke. Båda dokumenten sparas tillsammans med övriga samtycken i prövarpärm.
  3. Lokalt ansvarig forskare tar fram studiedeltagarens studie ID i eCRFen och mailar till verena.sengpiel@obgyn.gu.se för att meddela att samtliga data på studie ID [XXX] ska raderas från databasen. OBS Inga andra personuppgifter ska mailas!
  4. Lokalt ansvarig forskare får information när data har raderats och skickar bekräftelse på genomförandet av ”Gå ut OPTION-talong”  till studiedeltagarens folkbokföringsadress.